Svetová premiéra slovenského filmu naraz na štyroch kontinentoch!

V Bratislave a viac ako 200 mestách v 22 krajinách sveta sa 28. mája konala svetová premiéra filmu Mesiačiky slovenskej režisérky Diany Fabiánovej a producentky Lenky Gondoľovej.  Film Mesiačiky sa venuje tematike menštruácie, je určený pre deti (chlapcov a dievčatá) a jeho premiéra sa konala pri príležitosti Svetového dňa menštruačnej hygieny. Film vyhral niekoľko medzinárodných súťaží (Best Science Documentary Short Film na celosvetovom festivale Academia film Olomouc, Indie Fest Award of Excellence v USA a Best Shorts Award of Merit for Women Filmmakers, taktiež v USA). Film je prístupný pod licenciou CC BY-NC-ND 4.0 a môžete si ho pozrieť/stiahnuť  TU.

Open Policy Network

Open Policy Network (OPN) predstavuje novozaloženú koalíciu organizácií a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní a implementácií politík smerujúcich k zabezpečeniu sprístupnenia výsledkov projektov financovaných z verejných prostriedkov. Príkladom by mohol byť Department of Labor, kde bola vytvorená grantová schéma, ktorá podporuje práve vytváranie učebníc a vzdelávacieho materiálu, ktorý je potrebné sprístupniť využitím otvorených licencií. K prvým projektom OPN možno zaradiť Institute of Open Leadership.

Nemecký súd k rozsahu pojmu “nekomerčné použitie”

Krajinský súd v Kolíne minulý mesiac rozhodol (Az.: 28 O 232/13), že nemecký verejný rozhlas – Deutschlandradio – musí zaplatiť autorovi fotografie licencovanej pod Creative Commons BY-NC 2.0 náhradu škody v stovkách eur za jej použitie na svojej webovej stránke. Licencia CC BY-NC umožňuje voľné použitia diela len na nekomerčné účely. Krajinský súd mal zato, že použitie diela na webstránke verejného rozhlasu nie je nekomerčné. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a bude zrejme napadnuté opravnými prostriedkami.

Súd tak prezentuje až prekvapivo reštriktívny výklad pojmu “nekomerčný”. Sudca dokonca uvádza, že podľa objektívneho výkladu prejavu vôle autora je pod pojmom “nie komerčné použitie” chápané čisto súkromné použitie diela. Hoci aj je Deutschlandradio verejný rozhlas, mal zato, že konalo komerčne a teda prekročilo rozsah udelenej licencie. Z tohto dôvodu ho potom zaviazal aj na náhradu škody.

Je pravdou, že licencia CC BY-NC 2.0 nedefinuje čo sa rozumie nekomerčným použitím. Aj preto ale Creative Commons k tejto téme vydal podrobnú štúdiu o tom ako túto podmienku chápu autori. Z nej je zrejmé, že ju chápu podstatne širšie než ako to prezentuje nemecký súd.

Rozhodnutie

CC BY 4.0 ako požiadavka grantu

Licencie Creative commons sa dlhé obdobie snažia o rozšírenie ich využívania v rámci rôznych grantov, činnostiach inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj neziskových a akademických inštitúcií. Postupne je čoraz viac rozšírený názor o potrebe zabezpečiť dostupnosť materiálu získaného z verejných financií. Jednou z možností je využitie napr. licencie CC BY 4.0. Práve táto licencia je súčasťou a podmienkou udelenia grantu v rámci U.S. Department of Labor, kde je vyžadovaná aplikácia CC BY 4.0 na všetky výstupy získané z udeleného grantu. Možno práve toto je najlepšia cesta ako zabezpečiť, čo najširšie a legálne využívanie materiálu financovaného z verejných prostriedkov.

Licencie Creative Commons 4.0!

Dávame do pozornosti, že bola oficiálne spustená verzia licencií Creative Commons 4.0. V tejto súvislosti bol upravený aj vyhľadávač vhodnej licencie. Prehľad noviniek a zmien, ktoré prinášajú licencie CC 4.0 si môžete prezrieť TU. Licencie 4.0 považujeme za veľký krok dopredu a tešíme sa na ich uplatnenie v praxi. Budeme Vás aj naďalej informovať o novinkách v tejto veci.

Seminár spojený s diskusiou v KC DUNAJ !

Pozývame Vás na seminár spojený s diskusiou na tému Creative Commons na Slovensku, ktorý sa uskutoční 20.11.2013 (túto stredu) v KC Dunaj (bar) na Nedbalovej 3 (Bratislava) o 18:00. Počas semináru sa dozviete o spôsobe fungovania verejných licencií Creative Commons; o úspešných projektoch a miestach, kde sú CC licencie využívané a o rozdieloch medzi klasickým “copyrightom” a “copyleftom”. Súčasťou je aj diskusia, kde sa dozviete odpovede na Vami položené otázky. Tešíme sa na Vašu účasť!

KC Dunaj

FB event

18- 11- 2013 0-40-56

Stretnutie Wikimédií strednej a východnej Európy

Dňa 14. až 17. novembra sa v Modre (Harmónii) uskutoční stretnutie Wikimédií strednej a východnej Európy. Organizátorom podujatia je Wikimedia Slovensko a Education@Internet. Nad podujatím prebral záštitu pán Ľuboš Blaha, predseda výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorý by sa mal zúčastniť aj otvorenia podujatia. Vzhľadom na finančnú podporu niektorých organizácií a grant je možné požiadať o preplatenie nákladov. V prípade záujmu sa môžete o pripravovanom podujatí viac dozvedieť TU.

Regitračný formulár je dostupný cez hore uvedený odkaz alebo priamo TU.

Licencie “NonCommercial” a “NoDerivatives”

Už pri príprave draftu licencií CC 4.0 boli prezentované názory o zrušení obmedzujúcich prvkoch licencií ako nekomerčné použitie (NC); zákaz úprav (ND) z dôvodu, že dané prvky licencií nesmerujú k vytváraniu otvoreného obsahu.  Aj napriek týmto názorom nová verzia licencií CC bude tieto prvky obsahovať. CC sa bude ďalej zameriavať na vysvetlenie uvedenej problematiky. Ak máte záujem o ďalšie informácie, nájdete ich TU.