edX a Creative Commons

Webový portál edX je platformou poskytujúcou množstvo on-line kurzov. V súčasnosti je zapojených viac ako 50 svetových univerzít (napr. aj Harvard) a do kurzu sa môže prihlásiť ktokoľvek. Autori kurzov teraz môžu jednoducho prideliť CC licenciu na video prednášky, študijné materiály alebo aj na celý kurz. CC licencie tak zjednodušia možnosť ďalšieho použitia a postupného zlepšovania študijných materiálov. Portál edX sa týmto krokom zapojil do celosvetovej kampane za otvorené zdroje vzdelávania (ang. Open Educational Resources). Viac informácií je dostupných TU.

Open Education KickOff Meeting

Dňa 1.6.2015 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Open Education KickOff Meeting, ktoré bolo zamerané na identifikáciu najväčších výziev a prekážok rozvoja otvorených zdrojov vzdelávania na Slovensku, rovnako ako príležitosti pre ich uplatnenie. Cieľom bola aj príprava vytvorenia platformy na spoluprácu v predmetnej oblasti. Podujatie organizoval Ústav práva duševného vlastníctva Trnavskej univerzity s finančnou podporou Foundation Open Society Institute (FOSI) a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Vancouver Foundation

Vancouver Foundation je ďalším subjektom, ktorý plánuje adaptáciu otvorenej licenčnej politiky v rámci grantovej schémy. Požadovanou licenciou sa má stať CC BY 4.0 s povinnosťou jej aplikácie na výsledky projektov. Viac informácií možno nájsť TU.

Flickr a CC0

Flickr, jeden z najväčších portálov sprístupňujúcich fotografie, po novom umožňuje aplikáciu aj CC0 a Public Domain Mark. Je možné teda využiť plnú škálu licencií a označení vytvorených a využívaných v rámci Creative Commons. Viac informácií môžete nájsť TU.

CC Mixtape

Myšlienka zostavenia skladieb zverejnených pod CC licenciami padla na mailing liste pobočiek CC ako oslava 12. narodeninín Creative Commons. Onedlho bol spoločným úsilím pobočiek vytvorený prvý súbor skladieb, ktorý obsahuje 25 piesní z 25 krajín. Všetky sú samozrejme zverejnené pod rôznymi Creative Commons licenciami. Prajeme príjemné počúvanie!

Rozhovor so Zuzanou Adamovou – projektovou vedúcou pre Creative Commons Slovensko!

V rámci relácie rádia Bunker sa uskutočnil zaujímavý rozhovor medzi Zuzanou Adamovou – projektovou vedúcou pre Creative Commons Slovensko, Jaroslavom Vyhničkom – človekom, ktorý ako hudobník licencie CC reálne dlhodobo využíva v praxi a Jozefom Lužákom – štatutárom a riaditeľom Rádia Bunker. Rádio Bunker je jediným rádiom na Slovensku, ktoré hrá výlučne obsah licencovaný CC. Dozviete sa mnoho zaujímavých informácií ako licencie CC používať, voľne šíriť licencovaný obsah, voľne sťahovať hudbu, ale aj mnoho iných autorských diel, a pod.

Celú reláciu si môžete vypočuť a prehrať na Youtube TU.

Kniha dosiahla úspech pomocou CC

Riaditeľka Ártica -Mariana Fossatti chcela minulý rok zverejniť knihu. Ártica je on-line kultúrne centrum v Latinskej Amerike, ktoré však nemalo peniaze na vydanie knihy a tak sa rozhodli zverejniť ju pod licenciou Creative Commons v elektronickom formáte. Dnes má elektornická kniha vyše 4000 stiahnutí a po dvoch mesiacoch od jej sprístupnenia na internete, sa jeden argentínsky vydavateľ rozhodol ich knihu vydať v hmotnej podobe. Licencia Creative Commons podľa vyjadrenia Marian Fossatti umožnila voľné šírenie ich textov, videí a materiálov a tým sa zvýšilo povedomie o existencii ich kultúrneho centra a bolo možné nadviazať kontakty s novými ľudmi.

Celý rozhovor s Marianou Fossatti je dostupný v anglickom jazyku tu.

12. narodeniny Creative Commons

Dňa 16.12.2002 bola sprístupnená prvá séria Creative Commons licencií. Pri tejto príležitosti Lawrence Lessig (zakladateľ myšlienky CC licencií) poprial Creative Commons všetko najlepšie a vyjadril podporu ich ďalšiemu rozvoju. Lawrence Lessig vo svojom prianí píše, že pred dvanástimi rokmi internet zmenil spôsob zdieľania informácií a tiež zmenil podstatu toho čo znamená byť tvorcom. Avšak to čo sa nemenilo bolo autorské právo. Internet umožnil ľahké zdieľanie informácií na rozdiel od práva, ktoré to sťažovalo. Pán Lessig ďalej pokračuje, že tvorcovia stáli medzi dvoma extrémami, a preto myšlienka že by sa tvorcovia mohli vzdať niektorých svojich práv v prospech spoločnosti bola pre zakladateľov CC inšpiráciou.

Dnes robia CC licencie ďalší krok vpred, ak sa podarí dosiahnúť plynulé zdieľanie obsahu pod CC licenciami medzi rôznymi internetovými platformami, znásobí sa celkový dosah CC. Tiež investovanie do novej generácie obhajcov otvoreného prístupu môže urýchliť postup CC do víťazného bodu zlomu.

Viac z príhovoru Lawrence Lessiga nájdete tu.

CERN spustil „Open Data Portal“

Cieľom Open Data Portalu je zdieľanie informácií z Veľkého hadrónového urýchľovača častíc v CERNe. Informácie získané z metaúdajov uvedených na tejto stránke sú voľne použiteľné na základe licencie CC0 – pre maximálne opätovné použitie, ak nie je výslovne uvedené inak.

Stránku Open Data Cern nájdete tu.