Creative Commons ako nástroj pre podnikanie

Projekt zameraný na rozvoj, zozbieranie a usporiadanie informácií o Creative Commons (CC) bol spustený v roku 2013. Portugalská pobočka CC sa ako súčasť tohto projektu rozhodla vyvinúť nástroj, ktorý by podporil používanie CC licencií pri podnikaní. Počas práce na projekte identifikovali 6 ekonomických výhod, ktoré licencie CC prinášajú.

1. Znižujú výrobné náklady
2. Znižujú náklady na transakcie a právnu neistotu
3. Zabezpečujú prístup k inováciám a znižujú trhové náklady
4. Prinášajú výhodu prvého hráča na trhu
5. Zvyšujú príležitosť využiť výhody a vybudovať si povesť
6. Zvyšujú udržateľnosť obchodu a podnikania.

Tieto výhody sú ďalej rozpracované v nasledujúcom dokumente. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Otvorené vzdelávacie zdroje a vzdelávanie dospelých

Výbor Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie vypracoval štúdiu o vzdelávaní dospelých a otvorených vzdelávacích zdrojoch. Štúdia rozoberá ich súčasné možnosti použitia pre vzdelávanie dospelých, hodnotí aký má tento prístup potenciál a prináša odporúčania smerom do budúcnosti. Štúdia je v anglickom jazyku dostupná TU.

Slovensko a USA majú v Národnom akčnom pláne záväzok rozvoja otvorených vzdelávacích zdrojov

Open Government Partnership (OGP) je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje viac-stranné záväzky vlád štátov k zvýšeniu transparentnosti, občianskej participácie, boji proti korupcii a pod. OGP má 66 členských krajín, ktoré sa zaviazali zverejňovať každoročné Národné akčné plány so záväzkami s cieľmi sociálnej podpory, transparentnosti a zodpovednosti k verejnosti. V Národnom akčnom pláne Slovenska a USA sa objavili záväzky na podporu otvorených vzdelávacích zdrojov (ang. Open Educational Resources). Slovensko a USA preto formálne vyzývajú aj iné krajiny aby sa pripojili k OGP a podporili rozvoj otvorených vzdelávacích zdrojov. Viac informácie o výzve, nájdete v prílohe.

Creative Commons ACTION OpportunityKoreaFinal-Oct-14

Storyweaver – platforma detských rozprávok

Indické vydavateľstvo Pratham Books vytvorilo platformu Storyweaver, ktorá poskytuje detské knižky pod licenciami Creative Commons. Cieľom projektu je umožniť každému dieťaťu prístup do rozprávkovej krajiny a tak sa vzdelávať, precvičovať čítanie v materinskom jazyku. Okrem stiahnutia a vytlačenia rozprávky, internetová platforma umožňuje tvorbu vlastných príbehov, preklad existujúcich rozprávok do iných jazykov a stretnutie záujemcov o detskú literatúru. Všetky nástroje na preklad a formátovanie príbehov sú zadarmo, ako aj obrázky, pod ktoré možno vytvárať vlastný príbeh. V súčasnej dobe nájdete na storyweaver rozprávky v 27 jazykoch.

Začítať sa do rozprávok môžete TU.

Viac informácii nájdete aj na facebooku TU.

Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje 4. ročník súťaže Wiki miluje pamiatky

Občianske združenie Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje ďalší ročník celosvetovej fotografickej súťaže Wiki Loves Monuments. Táto medzinárodná súťaž má u nás už niekoľkoročnú tradíciu a v predchádzajúcich rokoch Wikimedia SK odmenila množstvo krásnych a zaujímavých fotografií slovenských pamiatok v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Súťažiaci môžu pridávať svoje súťažné snímky slovenských pamiatok od 1. septembra 2015 do 30. septembra 2015 na stránky Wikimedia Commons. Všetky snímky následne zhodnotí odborná porota a súťažiacich očakávajú zaujímavé ceny.

V roku 2014 bolo do súťaže WLM, ktorú organizuje občianske združenie Wikimedia Slovenská republika, zapojených viac než tritisíc fotografií. Wikimedia Commons sú úložiskom diel vytvorených so slobodnou licenciou. Využívané sú k článkom najväčšej internetovej encyklopédie Wikipédie, ale aj na iné projekty podľa podmienok licencie.

Viac informácií o súťaži Wiki miluje pamiatky nájdete na stránke TU a na facebookej adrese.

Súdny spor o použitie diela pod licenciou CC-BY-SA

Dňa 18. augusta 2015 bol zverejnený rozsudok amerického kolumbijského okresného súdu, ktorý rozoberá rozsah a výklad CC licencií. Presnejšie ide o zverejnenie fotografie pod CC-BY-SA licenciou a následné použitie tejto fotografie na komerčný účel.

Rozsudok v anglickom jazyku je dostupný TU.

Zhrnutie rozsudku s komentárom nájdete TU.

Albumy Jaroslava Vyhničku zverejnené pod Creative Commons

„Who We Are“ je názov druhého albumu slovenského skladateľa a producenta Jaroslava Vyhničku vydaný pod licenciou CC–BY–NC–ND 4.0 (Creative Commons 4.0 License). Ide o druhý album autora vytvorený v rámci projektu Coldnoise, pričom prvý album s názvom „Tales For Mind“ pochádza z roku 2013. V súčasnej dobe autor pracuje na novom diele, o ktorom Vás budeme včas informovať. Oba albumy si môžete vypočuť TU. Ďalšiu tvorbu a informácie o Jaroslavovi Vyhničkovi nájdete TU.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Albumy Jaroslava Vyhničku zverejnené pod Creative Commons

Podporte knihu CC o otvorených biznis modeloch

Creative Commos dňa 15.7.2015 spustilo kampaň, ktorej cieľom je napísanie knihy o otvorených biznis modeloch. Kniha má ukázať spôsoby akými môžu autori a podnikatelia zarobiť v prípade poskytnutia svojich diel zadarmo prostredníctvom CC licencií.

CC zároveň vyzýva k nominácii autora, organizácie alebo podnikateľa, ktorí by mohli byť so svojim biznis modelom súčasťou plánovanej publikácie. Nominácie môžu byť zo všetkých častí sveta.

Na stránke kickstarter.com je dostupný plán prípravy knihy, jej predpokladaný obsah, tím, ktorý bude na knihe pracovať a samozrejme aj možnosť finančnej podpory pre tento projekt. Cieľom knihy je opísať 24 úspešných biznis modelov, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalších ľudí.

Global summit Creative Commons 2015

Dňa 14 – 17 októbra 2015 sa v Južnej Kórei uskutoční globálny summit Creative Commons. Cieľom tohtoročného stretnutia je zvýšiť spoluprácu v problematických otázkach, pozvať nové organizácie a jednotlivcov s cieľom ich možného zapojenia do projektov, ktoré zvyšujú povedomie o Creative Commons, voľnej kultúre a otvorených vedomostiach. Na summite sa každé dva roky stretávajú odborníci, akademici a aktivisti, ktorí budujú Creative Commons.

Registrácia je otvorená a prihlásiť sa je možné TU.

Viac informácií nájdete TU.