Creative Commons neustále hľadajú nové možnosti využitia

Na Creative Commons sa podieľa malý tím ľudí, ktorému pomáha viac ako 100 pričlenených tímov zo 75 krajín. Novou myšlienkou Cretaive Commons je vytvoriť mobilnú aplíkáciu – „The List“, ktorá umožní používateľom získať obrázky alebo poslať obrázky do celosvetového archívu obrázkov pod licenciou CC BY. V najbližších mesiacoch bude verejne predstavená beta verzia tejto aplikácie. Neustále sa pracuje aj na voľne prístupných vzdelávacích zdrojoch (ang. „open educational resources“ OER) a rozširujú sa možnosti používania Creative Commons licencií v šírení vedeckých poznatkov. Zároveň Creative Commons stoja dnes pred výzvou ako je napríklad reforma autorského práva, otvorený prístup k dielam a vytvorenie internetu kde sa môže ktokoľvek vzdelávať a tvoriť, čo vyžaduje nielen širokú podporu verejnosti ale aj podporu vo forme finančných príspevkov.

Správa o nových modeloch učenia a vzdelávania na vysokých školách

Európska komisia (EK) zverejnila minulý týždeň Správu o nových modeloch vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s rozvojom digitálnych technológií (New models of learning and teaching in higher education, iba v ang.). Na správe spolupracoval aj Cable Green, riaditeľ Global Learning (Creative Commons). V správe sa nachádaza kapitola zaoberajúca sa možnosťami šírenia a prístupu k učebným materiálom. EK sa napríklad zaviazala, že všetky materiály o Erasme+ budú prístupné pod verejnými licenciami a rovnaký prístup bude EK podporovať aj v iných európskych programoch. Tvorcovia správy postoj EK podporujú, súčasne vyzývajú aby všetký vzdelávacie a výskumné inštitúcie podporovali otvorený prístup k vzdelávaniu. Umožní sa tak prístup ku kvalitným učebným materiálom pre všetkých. Učebné materiály môžu byť prekladané do rôznych jazykov. V správe sa konštatuje, že v súčasnosti existujú rôzne spôsoby dosiahnutia týchto cieľom, pričom jedným z nich je použivanie Creative Commons licencií. Správu v plnom znení nájdete TU.

Wikikonferencia v Českej republike

Dňa 29. novembra 2014 sa v priestoroch Hvězdárny a planetária v Brne od 9:30 do 18:00 uskutoční 6. Wikikonferencia – výročné stretnutie záujemcov o Wikipediu a ďalšie projekty na báze Wiki. V prípade záujmu sa na konferenciu môžete prihlásiť TU. Viac informácií o konferencii a programe je dostupných TU. Pre účastníkov z iných miest je možnosť požiadať o príspevok na dopravu.

Filmový festival Creative Commons v Bogote

Filmový festival Creative Commons v Bogote (26.9.2014) sa stal miestom osláv projektu Web We Want, ktorý prezentuje modernú víziu otvorenej digitálnej spoločnosti. Účelom akcie, organizovanej miestnymi centrami Creative Commons a School of Open, bolo predovšetkým spustenie kampane na podporu inštitútu poctivého používania ako súčasti autorskoprávnej reformy prebiehajúcej v Kolumbii, podpora kolumbijského biológa Diego Gómez, ktorý čelí trestnému stíhaniu pre porušenie autorského práva a v neposlednom rade propagácia živej hudby, kníh, časopisov a filmov spadajúcich pod licencie CC.

OER a U.S. Open Government Partnership National Action Plan

Prezident USA Barack Obama na pôde OSN vyhlásil, že okrem záväzkov uvedených v aktuálnom US OGP (Národný akčný plán): “budú mať Spojené štáty ďalšie kroky, aby bola vláda viac otvorená, transparentná a prístupná pre všetkých Američanov. ” K novým záväzkom patrí aj podporovanie otvorených zdrojov vzdelávania (OER) podporujúcich učiteľov a študentov po celom svete. Podporovať OER má mať za ciel zvýšenie povedomia a angažovanosti v danom sektore. OER možno čiastočne charakterizovať ako voľné zdieľanie digitálnych učebných materiálov, nástrojov a postupov, ktoré zabezpečujú voľný prístup k výukovým zdrojom. Existuje stále viac dôkazov, že využívanie OER zvyšuje kvalitu výučby a učenia, vrátane podpory cezhraničných a multikultúrnych vzdelávacích skúseností. Nezanedbateľný je aj efekt možnosti úspory financií a väčšej efektivity vo vzdelávacích procesoch. Súčasťou podpory USA bude organizovanie a účasť štátnych inštitúcií na seminároch o výzvach a príležitostiach v OER v medzinárodnom meradle so zainteresovaním subjektov z akademickej sféry, priemyslu a vlády. Počíta sa s vytvorením on-line akadémie, ktorá bude slúžiť na prehlbovanie vzdelávania a získavanie zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Predbežný plán počíta s tým, že väčšina kurzov bude prístupná zadarmo bez personálneho obmedzenia.

Hewlett Foundation a otvorený prístup

Hewlett Foundation, ako jedna z najväčších inštitúcií v USA poskytujúcich granty ohlásila, že rozširuje svoju otvorenú licenčnú politiku. Licenčná politika obsahuje požiadavku, aby bol všetok obsah vytvorený v rámci projektu financovaného z prostriedkov nadácie licencovaný pod najnavšou verziou Creative Commons Attribution (CC BY) licencie. Predstavitelia nadácie odôvodnili tento krok nasledovne: “Robíme túto zmenu, pretože sme presvedčení, že tento druh širokého, otvoreného a slobodného zdieľanie nápadov má veľa výhod nielen pre Hewlett Foundation ako poskytovateľa grantov, ale aj pre projekty a ľudí, ktorým boli tieto granty poskytnuté. Veľký význam majú tiež pre ľudí a inštitúcie, ktorým sú nami financované projekty určené. ” Podrobnejšie vysvetlenie zmien možno nájsť na internetových stránkach nadácie.