Medziriadky pri Terchovej – Creative Commons

Dňa 31. augusta sme poskytli prednášku na literárnom sústredení Medziriadky pri Terchovej. Je to projekt, ktorý každoročne organizuje občianske združenie Múzy.sk a jeho cieľom je rozvíjať literárny talent mladých autorov. Tridsať-členné publikum sme oboznámili s Creative Commons, s jeho poslaním a vysvetlili ako fungujú jednotlivé typy voľných licencií CC. Ďalej sme uviedli výhody v komparácií s klasickými licenciami, spôsob správneho citovania vlastného diela a miesta, kde je možné obsah licencovaný Creative Commons získať.

Podobné podujatie (s mierne širšou témou) plánujeme zorganizovať aj v Bratislave na prelome septembra/októbra. O presnom dátume Vás budeme, čo najskôr informovať.

Terchová - prednáška

Tomáš Lipták