edX a Creative Commons

Webový portál edX je platformou poskytujúcou množstvo on-line kurzov. V súčasnosti je zapojených viac ako 50 svetových univerzít (napr. aj Harvard) a do kurzu sa môže prihlásiť ktokoľvek. Autori kurzov teraz môžu jednoducho prideliť CC licenciu na video prednášky, študijné materiály alebo aj na celý kurz. CC licencie tak zjednodušia možnosť ďalšieho použitia a postupného zlepšovania študijných materiálov. Portál edX sa týmto krokom zapojil do celosvetovej kampane za otvorené zdroje vzdelávania (ang. Open Educational Resources). Viac informácií je dostupných TU.