Category Archives: Oznamy

Medziriadky pri Terchovej – Creative Commons

Dňa 31. augusta sme poskytli prednášku na literárnom sústredení Medziriadky pri Terchovej. Je to projekt, ktorý každoročne organizuje občianske združenie Múzy.sk a jeho cieľom je rozvíjať literárny talent mladých autorov. Tridsať-členné publikum sme oboznámili s Creative Commons, s jeho poslaním a vysvetlili ako fungujú jednotlivé typy voľných licencií CC. Ďalej sme uviedli výhody v komparácií […]

Online kurzy K12

Saylor Foundation nedávno spustilo súbor online kurzov K12- anglický jazyk a matematika (tiež v anglickom jazyku) pre žiakov v rozmedzí 6 až 12 rokov. V rámci kurzov je využívaný OER materiál, ktorý umožňuje ďalšie spracovanie a šírenie materiálu aj mimo online prostredia. Momentálne je v príprave približne 18 kurzov, ktoré budú v priebehu roka postupne […]

Free! Music! Contest

Aj tento rok sa môžete zapojiť do súťaže Free!Music!Contest s hudbou licencovanou prostredníctvom Creative Commons. Súťaž organizuje Musikpiraten e.V. a prihlásiť sa je možné do 31. júla 2013. Bližšie pravidlá súťaže môžete nájst TU.

Výročná správa o aktivitách CC

Dávame do pozornosti dve zaujímavé publikácie venujúce sa aktivitám a budúcnosti Creative Commons vydané v priebehu júna 2013. Prvou z nich je výročná správa za rok 2012 s názvom Dispatches from the Commons popisujúca najúspešnejšie aktivity minulého roka a ľudí stojacich za ich úspechom. Druhý dokument pod názvom The Future of Creative Commons sa venuje […]

ASAP – Accelerating Science Award Program

Dňa 1. mája 2013 Public Library of Science spustila nový program ASAP. Do programu sa môžu prihlásiť osoby, ktoré pri svojej vedeckej práci využili alebo stále využívajú vedecké výskumy s otvoreným prístupom s cieľom inovovať niektorú oblasť vedy, medicíny alebo techniky. Prihlásenie je možné do 15.6.2013 a pre troch najlepších čaká po 30 000 dolárov. Hlavnými sponzormi programu […]

Bezplatné WIKIPÉDIA kurzy

Ak ste mali niekedy pocit, že článku, ktorý práve čítate na Wikipédií by sa hodila lepšia úprava alebo ste mali záujem napísať vlastný článok, ale nevedeli ste ako, môžete sa zadarmo prihlásiť na kurz “Writing Wikipedia Articles: The Basics and Beyond” poskytovaný School of Open P2PU. V rámci kurzu sa naučíte technické a spoločenské základy tejto […]

Smernica o kolektívnej správe práv

V súvislosti s pripravovanou smernicou o kolektívnej správe práv sa do popredia dostáva otázka využívania verejných licencií členmi organizácií kolektívnej správy práv. Aj napriek tomu, že návrh smernice pôvodne nevenoval prílišnú pozornosť tejto otázke, bolo predstavených niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť možnosť slobodného výberu verejnej licencie pre osoby s členstvom v niektorej z organizácií. […]

Digital Public Library of America

Dňa 18. apríla bola oficiálne spustená nová Digital Public Library of America (DPLA), kde je možné získať milióny digitálnych zdrojov z rôznych knižníc, archívov a múzeí. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť kvalitné spracovanie a možnosti vyhľadávania od interaktívnej mapy, tvorbu rôznych kolekcií, postupne vytvárané osobitné aplikácie až po časovú os, ktorá umožňuje vyhľadať materiál vzťahujúci sa […]

Valné zhromaždenie Wikimedia Slovenská republika

Dňa 23.3.2013 o 17:00 hod. sa v priestoroch bratislavského Progressbaru Hackerspace uskutoční valné zhromaždenie Wikimedia Slovenská republika. Zhromaždenie je otvorené aj nečlenom tejto organizácie, priaznivcom slobodného vzdelávania a informácií; na programe je predovšetkým diskusia o činnosti a najbližších plánoch. Wikimedia Slovenská republika podporuje tvorbu a používanie vzdelávacích materiálov na projektoch ako je Wikipedia, ktoré sú […]