Monthly Archives: May 2012

Európsky dialóg o správe internetu

EuroDIG (European Dialogue on Internet Governance) sa uskutoční v dňoch 14.-15. júna 2012 v Štokholme.  Na konferencii sa môžte viac dozvedieť o tom, kto stanovuje pravidlá na internete. Pozornosť sa zameria na rozličné témy, napr. ochrana detí na internete, právo duševného vlastníctva v digitálnom prostredí, otvorený prístup k verejnému sektoru, data retention, súkromie v online […]

Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania

V dňoch 20.-22. júna 2012 sa v Paríži uskutoční Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania. Cieľom kongresu je zverejnenie Parížskej deklarácie 2012, zverejnenie najlepších skúseností, iniciatív a projektov v tejto oblasti a oslava 10. výročia fóra UNESCO z roku 2002, ktoré zaviedlo pojem otvorené zdroje vzdelávania (OER / Open Educational resources).

Svetová banka prijala CC BY

Svetová banka zverejnila oficiálnu politiku otvoreného prístupu a repozitár otvorených vedomostí využívajúc Creative Commons. Všetky výskumné výstupy a vedomostné produkty publikované Svetovou bankou tak budú licencované pod licenciou CC BY. Projekt zahŕňa aj osobitné ustanovenia súvisiace s externe publikovaným výskumom Svetovej banky, publikácie tretích strán v repozitári a interoperabilitu s inými repozitármi.

Súťaž videí Why Open Education Matters

Dávame Vám do pozornosti súťaž videí Why Open Education Matters, ktorú organizuje U.S. Department of Education a Open Society Foundations.  Vytvorte krátke video, ktoré vysvetľuje výhody Otvorených zdrojov vzdelávania pre učiteľov, študentov a školy. Deadline je do 5. júna 2012. 1. cena je 25 000 $ a 2. cena je 5 000 $ (okrem toho sa […]

Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti, že návrh verzie licencie CC 4.0 je možné verejne pripomienkovať. Návrh verzie 4.0 si môžte stiahnuť tu a bližšie informácie týkajúce sa návrhu licencie sú uverejnené tu. Hlavnými cieľmi verzie licencií CC 4.0 sú internacionalizácia (globálna aplikovateľnosť v celom svete), interoperabilita (podpora prepojenia medzi CC a inými licenciami s cieľom zamedziť štiepeniu v tejto oblasti), dlhodobé trvanie […]

Posted in Oznamy | Tagged , , | Comments Off on Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie