Monthly Archives: June 2012

Súťaž videí – HLASUJTE!

Creative Commons spustilo súťaž videí Why Open Education Matters. Videá vysvetľujú význam otvorených zdrojov vzdelávania pre učiteľov, študentov, vedcov a iné cieľové skupiny. Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite, ktoré video je najlepšie. Hlasovať možno do 11. júla a víťazi budú známi 18. júla.   … a tu si môžte pozrieť víťazné videá.  

Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania

Dňa 22. júna 2012 bola v rámci kongresu UNESCO o otvorených zdrojoch vzdelávania jednohlasne schválená Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania. Rok 2012 je významný aj v tom smere, že je to presne 10 rokov, odkedy UNESCO zaviedlo pojem Open Educational Resources (OER).