Monthly Archives: September 2012

Autorské právo v praxi pedagóga

Dňa 2. októbra 2012 sa v popoludňajších hodinách v bratislavskom Centre vedecko-technických informácií uskutoční odborný seminár pre pedagógov zameraný na problematiku autorského práva pri výkone ich práce. Na podujatí bude prezentovaná aj publikácia Autorské právo na školách, ktorej autormi sú členovia Creative Commons tímu. Publikácia sa okrem iného zaoberá aj otázkami využitia licencií Creative Commons […]

400 miliónov videí pod CC na YouTube

Pozitívnou správou je, že na serveri YouTube je k dispozícii už 400 miliónov videí, ktoré sú zverejnené pod licenciou Creative Commons. Tieto videá môžte ďalej používať, remixovať, upravovať a podieľať sa tak na tvorbe nových diel (všetky videá môžu byť importované do online video editora YouTube).

Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku

Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku bolo témou sekcie práva duševného vlastníctva na tohtoročných Trnavských právnických dňoch (20.-21.9.2012). V kontexte rôznych tém sa pozornosť venovala aj otázkam aplikácie verejných licencií vrátane aktuálneho vývoja a potenciálnych problémov. Osobitne bola rozobratá téma v súvislosti s pripravovanou novelou autorského zákona.

České právo a informačné technológie

Ústav práva a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne zorganizoval v dňoch 20.-21. septembra 2012 konferenciu České právo a informačné technológie venovanú právu informačných a komunikačných technológií a právnej informatike. Okrem zmenám v českom autorskom práve sa pozornosť osobitne venovala aj otázkam verejných licencií.