Monthly Archives: April 2013

Digital Public Library of America

Dňa 18. apríla bola oficiálne spustená nová Digital Public Library of America (DPLA), kde je možné získať milióny digitálnych zdrojov z rôznych knižníc, archívov a múzeí. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť kvalitné spracovanie a možnosti vyhľadávania od interaktívnej mapy, tvorbu rôznych kolekcií, postupne vytvárané osobitné aplikácie až po časovú os, ktorá umožňuje vyhľadať materiál vzťahujúci sa […]