Monthly Archives: May 2013

ASAP – Accelerating Science Award Program

Dňa 1. mája 2013 Public Library of Science spustila nový program ASAP. Do programu sa môžu prihlásiť osoby, ktoré pri svojej vedeckej práci využili alebo stále využívajú vedecké výskumy s otvoreným prístupom s cieľom inovovať niektorú oblasť vedy, medicíny alebo techniky. Prihlásenie je možné do 15.6.2013 a pre troch najlepších čaká po 30 000 dolárov. Hlavnými sponzormi programu […]

Bezplatné WIKIPÉDIA kurzy

Ak ste mali niekedy pocit, že článku, ktorý práve čítate na Wikipédií by sa hodila lepšia úprava alebo ste mali záujem napísať vlastný článok, ale nevedeli ste ako, môžete sa zadarmo prihlásiť na kurz “Writing Wikipedia Articles: The Basics and Beyond” poskytovaný School of Open P2PU. V rámci kurzu sa naučíte technické a spoločenské základy tejto […]

Smernica o kolektívnej správe práv

V súvislosti s pripravovanou smernicou o kolektívnej správe práv sa do popredia dostáva otázka využívania verejných licencií členmi organizácií kolektívnej správy práv. Aj napriek tomu, že návrh smernice pôvodne nevenoval prílišnú pozornosť tejto otázke, bolo predstavených niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť možnosť slobodného výberu verejnej licencie pre osoby s členstvom v niektorej z organizácií. […]