Monthly Archives: June 2013

Výročná správa o aktivitách CC

Dávame do pozornosti dve zaujímavé publikácie venujúce sa aktivitám a budúcnosti Creative Commons vydané v priebehu júna 2013. Prvou z nich je výročná správa za rok 2012 s názvom Dispatches from the Commons popisujúca najúspešnejšie aktivity minulého roka a ľudí stojacich za ich úspechom. Druhý dokument pod názvom The Future of Creative Commons sa venuje […]