Monthly Archives: May 2014

Svetová premiéra slovenského filmu naraz na štyroch kontinentoch!

V Bratislave a viac ako 200 mestách v 22 krajinách sveta sa 28. mája konala svetová premiéra filmu Mesiačiky slovenskej režisérky Diany Fabiánovej a producentky Lenky Gondoľovej.  Film Mesiačiky sa venuje tematike menštruácie, je určený pre deti (chlapcov a dievčatá) a jeho premiéra sa konala pri príležitosti Svetového dňa menštruačnej hygieny. Film vyhral niekoľko medzinárodných […]

Open Policy Network

Open Policy Network (OPN) predstavuje novozaloženú koalíciu organizácií a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní a implementácií politík smerujúcich k zabezpečeniu sprístupnenia výsledkov projektov financovaných z verejných prostriedkov. Príkladom by mohol byť Department of Labor, kde bola vytvorená grantová schéma, ktorá podporuje práve vytváranie učebníc a vzdelávacieho materiálu, ktorý je potrebné sprístupniť využitím otvorených licencií. K prvým projektom OPN […]