Slovensko a USA majú v Národnom akčnom pláne záväzok rozvoja otvorených vzdelávacích zdrojov

Open Government Partnership (OGP) je medzinárodná organizácia, ktorá podporuje viac-stranné záväzky vlád štátov k zvýšeniu transparentnosti, občianskej participácie, boji proti korupcii a pod. OGP má 66 členských krajín, ktoré sa zaviazali zverejňovať každoročné Národné akčné plány so záväzkami s cieľmi sociálnej podpory, transparentnosti a zodpovednosti k verejnosti. V Národnom akčnom pláne Slovenska a USA sa objavili záväzky na podporu otvorených vzdelávacích zdrojov (ang. Open Educational Resources). Slovensko a USA preto formálne vyzývajú aj iné krajiny aby sa pripojili k OGP a podporili rozvoj otvorených vzdelávacích zdrojov. Viac informácie o výzve, nájdete v prílohe.

Creative Commons ACTION OpportunityKoreaFinal-Oct-14