Creative Commons ako nástroj pre podnikanie

Projekt zameraný na rozvoj, zozbieranie a usporiadanie informácií o Creative Commons (CC) bol spustený v roku 2013. Portugalská pobočka CC sa ako súčasť tohto projektu rozhodla vyvinúť nástroj, ktorý by podporil používanie CC licencií pri podnikaní. Počas práce na projekte identifikovali 6 ekonomických výhod, ktoré licencie CC prinášajú.

1. Znižujú výrobné náklady
2. Znižujú náklady na transakcie a právnu neistotu
3. Zabezpečujú prístup k inováciám a znižujú trhové náklady
4. Prinášajú výhodu prvého hráča na trhu
5. Zvyšujú príležitosť využiť výhody a vybudovať si povesť
6. Zvyšujú udržateľnosť obchodu a podnikania.

Tieto výhody sú ďalej rozpracované v nasledujúcom dokumente. Viac informácií o projekte nájdete TU.