Návod ako integrovať CC do internetovej platformy

Tím Creative Commons (CC) zostavil jednoduchý a prehľadný návod, ktorý poskytuje všetky informácie potrebné na integrovanie CC licencií na platformu zameranú na zdieľanie obsahu vytvoreného užívateľmi. Ide o zhrnutie všetkého čo je potrebné vedieť od začiatku až po základné včlenenie CC do platformy. Cieľom nástroja nie je slúžiť ako forma právneho poradenstva hoci obsahuje aj návrh obchodných podmienok. Zámerom vytvorenia je snaha o postupné rozšírenie licencovania CC v čo najväčšom množstve on-line platforiem, tak aby sa autor diela mohol slobodne rozhodnúť o spôsobe použitia jeho diela.