Otvorený prístup k vedeckej literatúre

Pod licenciou Creative Commons (CC BY 4.0) bol zverejnený článok Jonathana P. Tennanta s názvom „The academic, economic and societal impacts of Open Access: an evidence-based review“. Článok je výnimočný tým, že sumarizuje výhody a nevýhody publikovania vedeckej literatúry pod otvoreným prístupom. Okrem stručnej histórie otvoreného prístupu, rozoberá súčasné trendy otvoreného prístupu a ich dopad na akademickú, spoločenskú a ekonomickú oblasť života výskumníkov. Zaujímavá je časť venovaná dôkazom o zvýšení počtu citácií pri zverejnení vedeckej publikácie s otvoreným prístupom. Celý článok nájdete TU.