Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi

V rámci týždňa otvoreného vládnutia Vás pozývame na seminár s názvom Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi. Našim cieľom bude predstaviť najnovšie trendy v tejto oblasti a otvoriť diskusiu o licenciách Creative Commons ako nástroji pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát. Seminár sa uskutoční dňa 22.10.2018 od 13.00 do 16.30 v Impact Hub – Hviezdoslavovo námestie 176/20, 811 02 Staré Mesto – Bratislava. Organizátorom seminára je Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave a je realizovaný ako súčasť projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát. Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Tešíme sa na Vašu účasť.