Europeana zavadza CC0 pre všetky metadáta svojich diel

Europeana, európska digitálna knižnica, múzeum a archív, podpísala novú dohodu o výmene dát, ktorá jej umožňuje aby publikovala všetky metadáta miliónov svojich diel pod tzv. CC0 schémou. CC0 bola vyvinutá Creative Commons a umožňuje autorovi aby sa zriekol autorských práv do najširšej zákonom prípustnej miery. Všetky metadáta diel dostupných cez portál Europeana tak budú po ruke zadarmo a voľne pre ďalšie použitie.