Nemecký súd uznal licenciu attribution-share alike

Berlínsky súd vydal predbežné opatrenie voči nemeckému politikovi, ktorý na svojej stránke www.die-rechte.info použil fotografiu (dole) licencovanú pod “Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license (BY-SA)” bez toho, aby splnil jej dve základné podmienky, a to uvedenie autora a odkazu na licenciu samotnú. Súd tak uznal licenčné podmienky neportovanej (národnému právu neprispôsobenej) Creative Commons (CC) licencie a žalovanému predbežným opatrením zakázal predmetnú fotografiu ďalej rozmnožovať alebo sprístupňovať verejnosti bez uvedenia autora a odkazu na podmienky CC licencie pod hrozbou pokuty vo výške 250.000 Eur.