Global Summit Varšava

Vo Varšave sa pred niekoľkými týždňami uskutočnil Creative Commons Global Summit, ktorého sa za Creative Commons Slovensko zúčastnili Zuzana Adamová a Marek Mahut. Na tejto stránke nájdete bližšie informácie zo summitu.

 

 

 

V dňoch 16.-18. septembra 2011 sa uskutočnil Creative Commons Global Summit. Lokalitou v poľskej Varšave sa z podujatia stala skutočne ojedinelá príležitosť aj pre členov Creative Commons Slovensko, kontaktovať sa s ľuďmi v rámci komunity Creative Commons z celého sveta.

Na summite sa diskutovalo o mnohých významných otázkach, vrátane politiky a procesov okolo verzie Creative Commons 4.0, celkovej stratégie CC na najbližších 5-10 rokov a programu na podporu nových členov.Okrem týchto nosných tém, bol summit významným miestom na stretnutie a organizovanie jej členov, ktorí sa zišli doslova z celého sveta. Sieť Creative Commons zahŕňa v súčasnosti totiž už viac ako 100 členov pôsobiacich vo viac ako 70 jurisdikciách.

Témou tohtoročného summitu bolo Powering an Open Future, teda posilnenie otvorenej budúcnosti. Summitu sa zúčastnili významní predstavitelia Creative Commons, vrátane Sira Johna Danielsa (Commonwealth of Learning), Melissy Hagemann z nadácie Open Society Foundations, člena správnej rady, vizionára a zakladateľa CC Lawrence Lessiga a výkonnej riaditeľky CC Cathy Casserly, ako aj odborníci z globálnej siete pridružených členov, zamestnanci CC a kľúčové zainteresované strany.

Ústredným bodom summitu bol celodenný CC Festival v sobotu 17. septembra. Tento verejný deň predstavil rad panelov, workshopov, rečníkov a CC výstavu výtvarného umenia. CC Festival zahrnul aj stretnutia zamerané na kľúčové oblasti záujmu celosvetovej komunity, vrátane vzdelávania, vedy, štátnej správy, dát, obchodu a sektoru galérií, knižníc, archívov a múzeí.

Globálny summit slúžil ako hlavné fórum stretnutia a plánovania pre samotnú CC komunitu, s regionálnymi stretnutiami, právnymi diskusiami, komunitným plánovaním, tréningovými workšopmi a všeobecnou diskusiou a strategickým plánovaním na nadchádzajúcich 10 rokov.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Creative Commons.

Fotografie zo summitu si môžte prezrieť na Flicr.

Prezentácie zo summitu si môžte prezrieť na Slideshare.

Zápisky zo summitu nájdete na CC Wiki.

 

Správy zo summitu:

Aktualizované 18.9.2011, 15.30 hod.: Mike Carrol diskutuje o otázkach portovania pripravovanej verzie licencií CC 4.0. Portovať alebo neportovať? Ak máte na túto otázku názor, môžte kontaktovať CC Slovensko.

Aktualizované 18.9.2011, 14.00 hod.: Posledné hodiny summitu sú venované diskusiám, ako zlepšiť fungovanie CC a najmä spoluprácu v rámci siete CC Affiliates. Jednotlivé regióny predstavujú svoje návrhy, za Európu vystupuje Jonas Öberg .

Aktualizované 18.9.2011, 10.00 hod.: Diskusia o  vzťahu CC a kolektívnej správy práv. Východiskom je projekt v Holandsku, v rámci ktorého došlo k spolupráci medzi CC a organizácie kolektívnej správy BUMA/STEMRA (Paul Keller).

Aktualizované 18.9.2011, 9.00 hod.: Posledný deň globálneho summitu sa začal diskusiou na tému práce v nových tímoch a v rámci nových Affiliate, čo je problematika, ktorá sa týka aj CC Slovensko. Prednáška sa venovala otázkam memoranda o spolupráci, národnej roadmap, propagácii, používaniu ochranných známok CC a ďalším pravidlám, ktoré sú jednotlivé CC jurisdikcie povinné aplikovať.

Aktualizované 17.9.2011, 19.00 hod: Prof. Lessig a jeho prednáška What Jamie Taught?  – nezabudnuteľný zážitok. CC Slovensko a Prof. Lessig.

Aktualizované 17.9.2011, 16.30 hod.: Hlavná prednáška prof. Lessiga začne o 17.00 hod.

Aktualizované 17.9.2011, 14.00 hod. V priebehu popoludnia sa summit koná formou CC festivalu s množstvom prednášok, napr. CC a obchodné modely, CC a používanie informácií vo verejnom sektore, vymožiteľnosť CC licencií, CC a výskum, otvorené zdroje vzdelávania, či problematika CC aplikovaných galériami, knižnicami, archívmi a múzeami (tzv. agenda GLAM).

Aktualizované 17.9.2011, 12.00 hod.: V súvislosti s verziou licencií CC 4.0 sa zvažuje prehodnotiť existenciu licencie Non-commercial (NC). Jednou z možnosti je napríklad aj úplné vypustenie takejto možnosti licencovania v rámci CC. Celkovo sa však vyžaduje, aby bolo presne špecifikované, čo všetko zahŕňa táto licencia. O ďalšej podobe verzie 4.0 bude prebiehať ďalšia diskusia. Predbežne sa plánuje, že pracovná verzia bude pripravená koncom roka.

Aktualizované 17.9.2011, 9.00 hod.: Druhý deň globálneho summitu Creative Commons pokračuje prednáškami na témy o osobitnom práve k databázam z hľadiska príprav verzie CC licencií 4.0, (Mike Caroll) ako aj o open education resources – OER (Stamenka Uvalič-Trumbič a Sir John Daniel).

Aktualizované 16.9.2011, 17.00 hod.: Board Staff Affiliate Meeting

Aktualizované 16.9.2011, 16.00 hod.: Neportované licencie  CC a ich používanie (Massimo Travestino).

Aktualizované 16.9.2011, 15.50 hod.:  Prvá verzia navrhovaných licencií CC 4.0 bude pripravená koncom tohto roka (Diane Peters).

Aktualizované 16.9.2011, 14.00 hod.:  Verzia CC licencií 4.0 – prednáška o budúcnosti jedinej verzie licencií Creative Commons. Diskusia o otázkach vymožiteľnosti, globálneho prístupu a interoperability. Creative Commons a práva k databázam. Voľba práva a CC 4.0. Štandardizácia licencií. (Michael Carrol)

Aktualizované 16.9.2011, 11.45 hod.: CC Slovensko sa zúčastňuje na regionálnom stretnutí CC Európa, ktorú vedie Jonas Öberg (Regionálny manažér pre Európu).

Aktualizované 16.9.2011, 10.15 hod.: CC Vízia (Mike Linksvayer, Giorgos Cheliotis) – sekcia sa zaoberala tým, čo sa udialo v CC a v otvorenej komunite za posledné 3 roky.

Aktualizované 16.9.2011, 9.15 hod.: Posilnenie budúcnosti CC (Cathy Casserly, nová CEO).

Aktualizované 16.9.2011, 9.00 hod.: Livestreaming zo summitu môžte počas celých troch dní sledovať na Creative Commons Poľsko. Aktuálny program summitu si môžte stiahnuť tu.

Aktualizované 15.9.2011: Uskutočnilo sa neformálne pred-summmitové stretnutie účastníkov Creative Commons vo Varšave. Členovia Creative Commons Slovensko disutovali s Jonasom Öbergom (Regionálny manažér pre Európu) o ďalšom vývoji v oblasti autorského práva na Slovensku, príprave národnej roadmap a ďalších činnostach, ktoré plánuje team CC Slovensko realizovať v prebehu budúceho roka.

 

Livestreaming zo summitu môžte počas celých troch dní sledovať na Creative Commons Poľsko. Aktuálny program summitu si môžte stiahnuť tu.