Otvorené zdroje vzdelávania

Unesco a Commonwealth of Learning vydali sprievodcu pre otvorené zdroje vzdelávania v rámci vyššieho vzdelávania  (Open Educational Resources in Higher Education). V dokumente sa uvádza, že otvorené zdroje vzdelávania sú materiály pre výučbu, vzdelávanie alebo výskum, ktoré sú súčasťou public domain a ktoré sú zverejnené pod verejnou licenciou (ako napríklad Creative Commons). V súvislosti s otvorenými zdrojmi vzdelávania dávame do pozornosti aj populárny systém správy vzdelávania Blackboard, ktorý sa má zakladať na princípoch umožňujúcich publikovanie a zdieľanie výučbových materiálov pod licenciou Creative Commons Attribution (CC BY).