Projekt spolupráce organizácie kolektívnej správy a Creative Commons

Vo Francúzsku vznikol nový pilotný projekt medzi Creative Commons Francúzsko a najväčšou organizáciou kolektívnej správy SACEM. V rámci tohto pilotného projektu môžu členovia SACEMu využívať jednu z troch nekomerčných licencií Creative Commons. SACEM však bude naďalej vyberať odmeny za komerčné využívanie predmetov ochrany.

Toto je už štvrtý pilotný projekt s veľkou organizáciou kolektívnej správy podporovaný Creative Commons. V súčasnosti prebiehajú pilotné projekty s organizáciami BUMA/STEMRA (Holandsko), KODA (Dánsko) a STIM (Švédsko). Každý z uvedených pilotných projektov poskytuje príležitosť pre členov organizácie kolektívnej správy využívať výhody CC licencií v spojení s používaním predmetov ochrany za podmienok dohodnutých v zmluvách s príslušnou organizáciou.