Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti, že návrh verzie licencie CC 4.0 je možné verejne pripomienkovať. Návrh verzie 4.0 si môžte stiahnuť tu a bližšie informácie týkajúce sa návrhu licencie sú uverejnené tu.

Hlavnými cieľmi verzie licencií CC 4.0 sú internacionalizácia (globálna aplikovateľnosť v celom svete), interoperabilita (podpora prepojenia medzi CC a inými licenciami s cieľom zamedziť štiepeniu v tejto oblasti), dlhodobé trvanie (aplikovateľnosť aj v budúcnosti), aplikácia na dáta, opakované používanie informácií verejného sektora (PSI), vedu a vzdelávanie (identifikovanie prekážok, ktorá bránia aplikácií licencií CC v jednotlivých oblastiach) a podpora súčasných prijímacích modelov a rámcov v rámci CC komunity.

Aktuálne je zverejnená prvá verzia nového návrhu (v4.0d1), pričom konečná verzia by mala byť pripravená do konca roka 2012.