Svetová banka prijala CC BY

Svetová banka zverejnila oficiálnu politiku otvoreného prístupu a repozitár otvorených vedomostí využívajúc Creative Commons. Všetky výskumné výstupy a vedomostné produkty publikované Svetovou bankou tak budú licencované pod licenciou CC BY. Projekt zahŕňa aj osobitné ustanovenia súvisiace s externe publikovaným výskumom Svetovej banky, publikácie tretích strán v repozitári a interoperabilitu s inými repozitármi.