Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania

V dňoch 20.-22. júna 2012 sa v Paríži uskutoční Svetový kongres otvorených zdrojov vzdelávania. Cieľom kongresu je zverejnenie Parížskej deklarácie 2012, zverejnenie najlepších skúseností, iniciatív a projektov v tejto oblasti a oslava 10. výročia fóra UNESCO z roku 2002, ktoré zaviedlo pojem otvorené zdroje vzdelávania (OER / Open Educational resources).