Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania

Dňa 22. júna 2012 bola v rámci kongresu UNESCO o otvorených zdrojoch vzdelávania jednohlasne schválená Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania. Rok 2012 je významný aj v tom smere, že je to presne 10 rokov, odkedy UNESCO zaviedlo pojem Open Educational Resources (OER).