České právo a informačné technológie

Ústav práva a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne zorganizoval v dňoch 20.-21. septembra 2012 konferenciu České právo a informačné technológie venovanú právu informačných a komunikačných technológií a právnej informatike. Okrem zmenám v českom autorskom práve sa pozornosť osobitne venovala aj otázkam verejných licencií.