Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku

Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku bolo témou sekcie práva duševného vlastníctva na tohtoročných Trnavských právnických dňoch (20.-21.9.2012). V kontexte rôznych tém sa pozornosť venovala aj otázkam aplikácie verejných licencií vrátane aktuálneho vývoja a potenciálnych problémov. Osobitne bola rozobratá téma v súvislosti s pripravovanou novelou autorského zákona.