Digital Public Library of America

Dňa 18. apríla bola oficiálne spustená nová Digital Public Library of America (DPLA), kde je možné získať milióny digitálnych zdrojov z rôznych knižníc, archívov a múzeí. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť kvalitné spracovanie a možnosti vyhľadávania od interaktívnej mapy, tvorbu rôznych kolekcií, postupne vytvárané osobitné aplikácie až po časovú os, ktorá umožňuje vyhľadať materiál vzťahujúci sa ku konkrétnemu roku. Všetky metadáta sú prístupné pod CC0 public domain mark. Pri nahrávaní obsahu užívateľmi je využívaná licencia CC BY 3.0.