Smernica o kolektívnej správe práv

V súvislosti s pripravovanou smernicou o kolektívnej správe práv sa do popredia dostáva otázka využívania verejných licencií členmi organizácií kolektívnej správy práv. Aj napriek tomu, že návrh smernice pôvodne nevenoval prílišnú pozornosť tejto otázke, bolo predstavených niekoľko zmien, ktoré by mali zabezpečiť možnosť slobodného výberu verejnej licencie pre osoby s členstvom v niektorej z organizácií. Otázne zostáva v akom rozsahu budú tieto zmeny naozaj zapracované do skutočného znenia smernice. Aj z tohto dôvodu Vám dávame do pozornosti článok s informáciami o navrhovaných zmenách a ďalšom vývoji. Ďalšie informácie k pripravovanej smernici môžete nájsť aj v tomto “policy paper” od združenia COMMUNIA.