ASAP – Accelerating Science Award Program

Dňa 1. mája 2013 Public Library of Science spustila nový program ASAP. Do programu sa môžu prihlásiť osoby, ktoré pri svojej vedeckej práci využili alebo stále využívajú vedecké výskumy s otvoreným prístupom s cieľom inovovať niektorú oblasť vedy, medicíny alebo techniky. Prihlásenie je možné do 15.6.2013 a pre troch najlepších čaká po 30 000 dolárov. Hlavnými sponzormi programu sú Welcome Trust a Google. Víťazi budú vyhlásení vo Washingtone v októbri 2013 v rámci Open Access Week organizovaného Svetovou bankou a SPARC.

Viac informácií o programe, procese prihlasovania a vyhlasovaní víťazov môžete nájsť tu.