CC BY 4.0 ako požiadavka grantu

Licencie Creative commons sa dlhé obdobie snažia o rozšírenie ich využívania v rámci rôznych grantov, činnostiach inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj neziskových a akademických inštitúcií. Postupne je čoraz viac rozšírený názor o potrebe zabezpečiť dostupnosť materiálu získaného z verejných financií. Jednou z možností je využitie napr. licencie CC BY 4.0. Práve táto licencia je súčasťou a podmienkou udelenia grantu v rámci U.S. Department of Labor, kde je vyžadovaná aplikácia CC BY 4.0 na všetky výstupy získané z udeleného grantu. Možno práve toto je najlepšia cesta ako zabezpečiť, čo najširšie a legálne využívanie materiálu financovaného z verejných prostriedkov.