Nemecký súd k rozsahu pojmu “nekomerčné použitie”

Krajinský súd v Kolíne minulý mesiac rozhodol (Az.: 28 O 232/13), že nemecký verejný rozhlas – Deutschlandradio – musí zaplatiť autorovi fotografie licencovanej pod Creative Commons BY-NC 2.0 náhradu škody v stovkách eur za jej použitie na svojej webovej stránke. Licencia CC BY-NC umožňuje voľné použitia diela len na nekomerčné účely. Krajinský súd mal zato, že použitie diela na webstránke verejného rozhlasu nie je nekomerčné. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a bude zrejme napadnuté opravnými prostriedkami.

Súd tak prezentuje až prekvapivo reštriktívny výklad pojmu “nekomerčný”. Sudca dokonca uvádza, že podľa objektívneho výkladu prejavu vôle autora je pod pojmom “nie komerčné použitie” chápané čisto súkromné použitie diela. Hoci aj je Deutschlandradio verejný rozhlas, mal zato, že konalo komerčne a teda prekročilo rozsah udelenej licencie. Z tohto dôvodu ho potom zaviazal aj na náhradu škody.

Je pravdou, že licencia CC BY-NC 2.0 nedefinuje čo sa rozumie nekomerčným použitím. Aj preto ale Creative Commons k tejto téme vydal podrobnú štúdiu o tom ako túto podmienku chápu autori. Z nej je zrejmé, že ju chápu podstatne širšie než ako to prezentuje nemecký súd.

Rozhodnutie