Hewlett Foundation a otvorený prístup

Hewlett Foundation, ako jedna z najväčších inštitúcií v USA poskytujúcich granty ohlásila, že rozširuje svoju otvorenú licenčnú politiku. Licenčná politika obsahuje požiadavku, aby bol všetok obsah vytvorený v rámci projektu financovaného z prostriedkov nadácie licencovaný pod najnavšou verziou Creative Commons Attribution (CC BY) licencie. Predstavitelia nadácie odôvodnili tento krok nasledovne: “Robíme túto zmenu, pretože sme presvedčení, že tento druh širokého, otvoreného a slobodného zdieľanie nápadov má veľa výhod nielen pre Hewlett Foundation ako poskytovateľa grantov, ale aj pre projekty a ľudí, ktorým boli tieto granty poskytnuté. Veľký význam majú tiež pre ľudí a inštitúcie, ktorým sú nami financované projekty určené. ” Podrobnejšie vysvetlenie zmien možno nájsť na internetových stránkach nadácie.