OER a U.S. Open Government Partnership National Action Plan

Prezident USA Barack Obama na pôde OSN vyhlásil, že okrem záväzkov uvedených v aktuálnom US OGP (Národný akčný plán): “budú mať Spojené štáty ďalšie kroky, aby bola vláda viac otvorená, transparentná a prístupná pre všetkých Američanov. ” K novým záväzkom patrí aj podporovanie otvorených zdrojov vzdelávania (OER) podporujúcich učiteľov a študentov po celom svete. Podporovať OER má mať za ciel zvýšenie povedomia a angažovanosti v danom sektore. OER možno čiastočne charakterizovať ako voľné zdieľanie digitálnych učebných materiálov, nástrojov a postupov, ktoré zabezpečujú voľný prístup k výukovým zdrojom. Existuje stále viac dôkazov, že využívanie OER zvyšuje kvalitu výučby a učenia, vrátane podpory cezhraničných a multikultúrnych vzdelávacích skúseností. Nezanedbateľný je aj efekt možnosti úspory financií a väčšej efektivity vo vzdelávacích procesoch. Súčasťou podpory USA bude organizovanie a účasť štátnych inštitúcií na seminároch o výzvach a príležitostiach v OER v medzinárodnom meradle so zainteresovaním subjektov z akademickej sféry, priemyslu a vlády. Počíta sa s vytvorením on-line akadémie, ktorá bude slúžiť na prehlbovanie vzdelávania a získavanie zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Predbežný plán počíta s tým, že väčšina kurzov bude prístupná zadarmo bez personálneho obmedzenia.