Správa o nových modeloch učenia a vzdelávania na vysokých školách

Európska komisia (EK) zverejnila minulý týždeň Správu o nových modeloch vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s rozvojom digitálnych technológií (New models of learning and teaching in higher education, iba v ang.). Na správe spolupracoval aj Cable Green, riaditeľ Global Learning (Creative Commons). V správe sa nachádaza kapitola zaoberajúca sa možnosťami šírenia a prístupu k učebným materiálom. EK sa napríklad zaviazala, že všetky materiály o Erasme+ budú prístupné pod verejnými licenciami a rovnaký prístup bude EK podporovať aj v iných európskych programoch. Tvorcovia správy postoj EK podporujú, súčasne vyzývajú aby všetký vzdelávacie a výskumné inštitúcie podporovali otvorený prístup k vzdelávaniu. Umožní sa tak prístup ku kvalitným učebným materiálom pre všetkých. Učebné materiály môžu byť prekladané do rôznych jazykov. V správe sa konštatuje, že v súčasnosti existujú rôzne spôsoby dosiahnutia týchto cieľom, pričom jedným z nich je použivanie Creative Commons licencií. Správu v plnom znení nájdete TU.