Creative Commons neustále hľadajú nové možnosti využitia

Na Creative Commons sa podieľa malý tím ľudí, ktorému pomáha viac ako 100 pričlenených tímov zo 75 krajín. Novou myšlienkou Cretaive Commons je vytvoriť mobilnú aplíkáciu – „The List“, ktorá umožní používateľom získať obrázky alebo poslať obrázky do celosvetového archívu obrázkov pod licenciou CC BY. V najbližších mesiacoch bude verejne predstavená beta verzia tejto aplikácie. Neustále sa pracuje aj na voľne prístupných vzdelávacích zdrojoch (ang. „open educational resources“ OER) a rozširujú sa možnosti používania Creative Commons licencií v šírení vedeckých poznatkov. Zároveň Creative Commons stoja dnes pred výzvou ako je napríklad reforma autorského práva, otvorený prístup k dielam a vytvorenie internetu kde sa môže ktokoľvek vzdelávať a tvoriť, čo vyžaduje nielen širokú podporu verejnosti ale aj podporu vo forme finančných príspevkov.