12. narodeniny Creative Commons

Dňa 16.12.2002 bola sprístupnená prvá séria Creative Commons licencií. Pri tejto príležitosti Lawrence Lessig (zakladateľ myšlienky CC licencií) poprial Creative Commons všetko najlepšie a vyjadril podporu ich ďalšiemu rozvoju. Lawrence Lessig vo svojom prianí píše, že pred dvanástimi rokmi internet zmenil spôsob zdieľania informácií a tiež zmenil podstatu toho čo znamená byť tvorcom. Avšak to čo sa nemenilo bolo autorské právo. Internet umožnil ľahké zdieľanie informácií na rozdiel od práva, ktoré to sťažovalo. Pán Lessig ďalej pokračuje, že tvorcovia stáli medzi dvoma extrémami, a preto myšlienka že by sa tvorcovia mohli vzdať niektorých svojich práv v prospech spoločnosti bola pre zakladateľov CC inšpiráciou.

Dnes robia CC licencie ďalší krok vpred, ak sa podarí dosiahnúť plynulé zdieľanie obsahu pod CC licenciami medzi rôznymi internetovými platformami, znásobí sa celkový dosah CC. Tiež investovanie do novej generácie obhajcov otvoreného prístupu môže urýchliť postup CC do víťazného bodu zlomu.

Viac z príhovoru Lawrence Lessiga nájdete tu.