Kniha dosiahla úspech pomocou CC

Riaditeľka Ártica -Mariana Fossatti chcela minulý rok zverejniť knihu. Ártica je on-line kultúrne centrum v Latinskej Amerike, ktoré však nemalo peniaze na vydanie knihy a tak sa rozhodli zverejniť ju pod licenciou Creative Commons v elektronickom formáte. Dnes má elektornická kniha vyše 4000 stiahnutí a po dvoch mesiacoch od jej sprístupnenia na internete, sa jeden argentínsky vydavateľ rozhodol ich knihu vydať v hmotnej podobe. Licencia Creative Commons podľa vyjadrenia Marian Fossatti umožnila voľné šírenie ich textov, videí a materiálov a tým sa zvýšilo povedomie o existencii ich kultúrneho centra a bolo možné nadviazať kontakty s novými ľudmi.

Celý rozhovor s Marianou Fossatti je dostupný v anglickom jazyku tu.