Ľudia

 

CC Team

Zuzana Adamová – Project Lead (general co-ordination of legal and public activities); zuzana.adamova@gmail.com

Richard Bednárik – Project Lead (general co-ordination of legal and public activities); bednarik@ymail.com

Martin Mojžiš – Expert (co-ordination of legal and public activities)

Martin Husovec – Expert (facilitation of versioning-up, translation, public inquiries, education)

Marek Mahut – Public Relation (outreach & community building, co-ordination of public discussion, fundraising)

Anton Škreko –Public Relation (outreach & community building, co-ordination of public discussion in the process of versioning-up)

 

Partnerské organizácie (Affiliates)

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT)

 

Dobrovoľníci

Angela Sobolčiaková

Silvia Lattová

 

Poďakovania

Tomáš Lipták (ex-dobrovoľník)

Ľubomír Lukič (ex-dobrovoľník)

Andrea Sedláková (ex-dobrovoľníčka)

Jaroslav Škriputa (ex-dobrovoľník)

Beáta Selková (ex-dobrovoľníčka)

Ján “Džony” Gondol (podpora otvorených zdrojov vzdelávania)

Miloslav Ofúkaný (technická podpora)

Vladimír Troják (ex-člen CC teamu)

Eduard Szattler (ex-člen CC teamu)

Michal Matúšov, Michal Páleník, Matej Grochal a ďalší členovia Wikimedia Slovenská republika

Martin Mikláš (video o používaní obrázkov pod CC)

Richard Bednárik (preklady dokumentov, vytváranie obsahu webovej stránky)

Gergaz Netlabel (zapojenie sa do projektu CC Europe Mixtape 2012)

Adriana Homolová (preklad stránky a logo)

…. a mnohí ďalší

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *