Linky

 

www.creativecommons.org

Oficiálna stránka Creative Commons.

 

www.educause.edu

EDUCAUSE je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať vyššie vzdelávanie, prostredníctvom  rozumného používania informčných technológií.

 

www.ences.org

ENCES (European Network for Copyright in support of Education and Science) je celoeurópska sieť organizácií a jednotlivcov vo vede a vzdelávaní, ktorí zdieľajú názor, že autorské právo je spoločensky hodnotná konštrukcia a že hlavným cieľom autorského práva je podporiť progres vedy, vzdelávania a kultúry ako spoločenského dobra.

 

www.europeana.eu

EUROPEANA  predstavuje jednoduché, multilingválne prístupové miesto k európskemu kultúrnemu dedičstvu v digitálnej podobe. Podporuje vyhľadávanie, objavovanie a skúmanie doposiaľ nesprístupnených objektov z fondov európskych archívov, knižníc, múzeí a galérií, ako aj ich vzájomné zdieľanie medzi užívateľmi. K najväčším prispievateľom digitálneho obsahu do Europeany patrí Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Španielsko. Na Slovensku je agregátorom a prispievateľom do Europeany projekt Slovakeana , ktorý koordinuje občianske združenie Archivarium. Archivarium úzko spolupracuje aj s Creative Commons Slovensko.

                                      

 

www.flickr.com/creativecommons

Obrázky a fotografie sprístupnené na Flicr, licencované pod Creative Commons.

www.fsf.org

Free Software Foundation (FSF) je nezisková organizácia, s celosvetovou úlohou podporovať slobodu používateľa počítača  a hájiť práva všetkých používateľov voľného softvéru.

 

www.lapsi-project.eu

LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information / Právne aspekty informácií verejného sektora) je projekt financovaný Európskou komisiou o informáciách verejného sektora.

 

www.oapen.org

OAPEN – Open Access Publishing in European Networks. Iniciatíva na podporu rozvoja a a zavedenia trvalého modelu publikovania formou otvoreného prístupu pre akademické knihy v humanitných a spoločenských vedách.

 

www.openaccessweek.org

Týždeň otvoreného prístupu – každoročne organizované podujatie na podporu otvoreného prístupu.

 

www.opensource.org

Open Source Initiative (OSI)

 

www.outofcopyright.eu

Projekt na výpočet doby ochrany autorských práv, práv súvisiacich s autorskými právami a osobitného práva k databáze v Európe, ktorej slovenskú časť vypracovali členovia tímu CC Slovensko, Zuzana Adamová a Martin Husovec..

 

thepowerofopen.org

Zbierka prípadov a príbehov úspešných tvorcov – ľudí, ktorí využívajú licencie Creative Commons.

 

wiki.creativecommons.org/Slovak_Republic

Wiki stránka Creative Commons o CC Slovensko, ktorú môžte sami editovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *