O Creative Commons

Creative Commons Slovensko je národné zoskupenie nasledujúce ciele americkej neziskovej organizácie Creative Commons. Našim zámerom je umožniť voľný prístup k autorským dielam, umeleckým výkonom a iným predmetom ochrany v rozsahu vôle nositeľa práv. Vďaka Creative Commons budeme mať možnosť spoločne zdieľať umenie, vedu a kultúru našej spoločnosti.

Na webových stránkach Creative Commons si nositeľ práv môže vybrať z rôznych voľných licencií, ktoré môže následne použiť pri sprístupnení svojho diela na webe. Creative Commons poskytujú aj RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a vyhľadať licencované diela a iné predmety ochrany.

Ďalšie informácie o činnosti Creative Commons Slovensko nájdete v našej “Roadmap 2015” a na Wiki stránke, ktorú môžte aj sami editovať. Spolu s nami sa tak môžte podieľať na lepšom prístupe ku kultúre, vede a vzdelávaniu na Slovensku!

Dávame Vám do pozornosti aj výbornú knihu Simone Aliprandi – Creative Commons: A user Guide,čo je kompletný manuál na používanie Creative Commons.

 

 

 

Systém CC je aktuálne zavedený a funkčný vo väčšine štátoch sveta s rozvinutým autorskoprávnym systémom: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Guatemala, Hongkong, Maďarsko, India, Izrael, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Macedónia, Malajzia, Malta, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Peru, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Singapur, SLovenká republika, Slovinsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Vietnam

Systém CC je v procese zavádzania licencií do praxe v týchto štátoch: Arménsko, Azerbajdžan, Kostarika, Egypt, Estónsko, Gruzínsko, Írsko, Jordánsko, Nigéria, Ukrajina

Štáty v prípravnej fáze s cieľom zavedenia systému licencií v budúcnosti: Bangladéš, Island, Indonézia, Libanon, Macau, Sýria, Tanzánia, Turecko, Venezuela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *