Používatelia CC vo svete

V tejto sekcií Vám prinášame prehľad najznámejších inštitúcií, ktoré aplikovali a využívajú licencie Creative Commons na šírenie a zdieľanie kreativity a informácií v celosvetovom meradle.

 

Al Jazeera

V roku 2009, Al Jazeera spustila sekciu internetovej stránky Creative Commons zameranú na zverejňovanie CC licencovaných videí (CC Attribution). Tieto videá, pôvodne natočené v oblasti Gaza, boli zamerané na problematiku izraelsko-palestínskeho konfliktu. Nakoľko prístup západných médií do tejto oblasti je značne obmedzený, videá priblížili skutočnú situáciu a stav regiónu širšej verejnosti, pretože mohli byť voľne využívané inými médiami s podmienkou označenia zdroja, t.j. Al Jazeera. Najnovšie bol spustený Al Jazeera blog – priestor, kde sú zverejňované články a názory reportérov a iných ľudí licencované formou CC BY-NC-ND licenciou (neobchodné účely, zákaz pozmeňovania).

Flickr

Flickr bol jedným z hlavných online priestorov, ktorý inkorporoval CC licencie do svojho užívateľského prostredia umožňujúc fotografom ich jednoduché využitie na šírenie svojich diel. S narastajúcim obsahom postupne narastal aj počet licencovaných diel, ktorých počet dosahuje cca 250 miliónov, čo robí z Flickr priestor združujúci najväčší obsah CC diel na jednom mieste. S možnosťami jednoduchého vyhľadávania a základnými informáciami o licenciách ide o jeden z najvýznamnejších online priestorov podporujúcich kreativitu, legálne šírenie diel a remixovanie hudby. Viac informácií v anglickom jazyku je dostupných priamo na internetovej stránke Flickr.

Google

Spoločnosť Google zabezpečila využitie licencií CC prostredníctvom svojich digitálnych služieb. Od zabezpečenia efektívneho vyhľadávanie diel licencovaných CC licenciou prostredníctvom hlavného internetového prehliadača (a GoogleBooks) až po umožnenie používateľom licencovať svoj obsah v službe Picasa, Google Knol a Google Code niektorou z licencií. Taktiež Youtube pridalo možnosť licencovania uploadu videa formou CC BY. Na internetovej stránke Youtube v sekcií „copyright“ je dostupný návod ako aplikovať CC BY licenciu so stručnými informáciami o jej základných funkciách.

Nine Inch Nails

Keď sa Trent Reznor rozhodol pozmeniť hudobný priemysel prostredníctvom nového modelu distribúcie hudby, americká rocková skupina Nine Inch Nails, ktorej frontmanom je práve Reznor využila licencie CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike na zverejnenie albumu Ghost I-IV (nominovaný na Grammy). Niekoľko piesní bolo najskôr sprístupňovaných prostredníctvom downloadu z internetovej stránky skupiny, pričom celý album bol predávaný v rôznych verziách od 5 do 300 dolárov. Album Ghost sa stal najpredávanejším sťahovaným mp3 albumom na Amazon.com za rok 2008.

MIT OpenCourseWare

MIT OpenCourseWare zverejňuje materiál licencovaný CC BY-NC-SA (neobchodné účely a použitie rovnakej licencie na derivát diela) od roku 2004. Celkovo je komukoľvek dostupných viac ako 1900 bezplatných online kurzov, ktoré môžu byť ďalej prekladané a pozmeňované. Viac informácií o kurzoch a pôvodnom projekte v anglickom jazyku nájdete tu. Koncept OpenCourseWare postupne nachádza svoje miesto na rôznych univerzitách z celého sveta.

Public Library of Science

Odborné časopisy s otvoreným obsahom sú jedným z kľúčových možností šírenia vzdelania a informácií. Jestvuje množstvo významných publikácií, ku ktorým bez pochýb možno zaradiť publikačnú činnosť Public Library of Science (PLoS). PLoS sa podieľa na tvorbe a vydávaní 7 vedeckých časopisov, medzi ktoré patria napr. PLoS Biology, PLoS Medicine a PLoS ONE. Všetok obsah je licencovaný formou licencie CC Attribution – najmenej obmedzujúcej licencií z celého spektra.

 

Wikipedia

Wikipédia nedávno zmenila druh licencií z GNU na Creative Commons Attribution-ShareAlike. Táto zmena sa udiala formou hlasovania a z významných dôvodov. Prostredníctvom zmeny licencie na CC BY-SA, Wikipedia (a jej pridružené Wikimedia stránky) umožňujú legálny tok informácií na a zo stránky jednoduchšou formou, čo umožňuje využitie plného potenciálu digitálneho zdroja informácií.

Whitehouse.gov

Administratíva prezidenta Obamu využila licencie CC rôznym spôsobom od licencovanie fotiek z prezidentskej kampane, zverejňovaním informácií na stránke Change.gov využitím CC Attribution licencií až po požiadavku, aby všetok obsah tretích strán zverejnený na stránke Whitehouse.gov bol sprístupnený pod licenciou CC Attribution. Z daného možno jednoznačne vyvodiť pozitívny vzťah Obamovej administratívy k prínosu CC v oblasti kreativity a šírenia legálneho zdieľania obsahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *