Podujatia

1.6.2015, Bratislava (Impact Hub)

Open Education Kickof Meeting

 

10.12.2014, Bratislava (Hotel Danube)

Právo duševného vlastníctva v audiovízií – využívanie licencií CC pri tvorbe filmov a iných multimediálnych produktov.

Prednášajúci Matej Myška (CC CZ) a Lucie Straková (CC CZ).

 

24.6.2014, Bratislava (Univerzitný technologický inkubátor STÚ)

Odborný seminár na tému autorské právo v praxi – zameraný aj na problematiku verejných licencií, osobitne licencií CC.

Prednášajúca Zuzana Adamová.

 

21.5.2014, Bratislava (Malé kongresové centrum SAV)

Vedecký seminár na tému Kreatívny priemysel a duševné vlastníctvo s podtitulom Ako podporiť kultúru, vzdelanie, vedu a priemysel na Slovensku.

Nosnými témami semináru boli aj podpora otvorených zdrojov vzdelávania a využitie licencií CC v priemysle.

 

8.-9.3.2014, Bratislava (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)

Open source víkend – prednáškové podujatie venované otvorenému softvéru, hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom.

Záznam z prednášky Zuzany Adamovej (CC SK) a Richarda Bednárika (CC SK) si môžete pozrieť TU.

 

20.11.2013, Bratislava (KC Dunaj)

Seminár spojený s diskusiou – podujatie pre širokú verejnosť.

 

11.11.2013, Trnava (PFTU)

Odborný seminár zameraný pre odbornú verejnosť.

 

31.8.2013, Terchová

Podujatie Medziriadky.

 

19.3.2013, Žilina

Odborný seminár zameraný na otvorené zdroje vzdelávania.

Uplatnenie autorského práva pri využívaní IKT na školách.

 

2.10.2012, Bratislava

Odborný seminár.

Autorské právo v praxi pedagóga.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *