Preklad CC 4.0

Predstavujeme Vám pracovnú verziu prekladu licencií Creative Commons 4.0. V rámci verejných konzultácií je možné sa vyjadriť k predkladu licencií pred ich oficiálnym publikovaním. Zároveň upozorňujeme, že v tejto fáze nie je možné pripomienkovať obsahovú stránku licencie, ale iba jej preklad do slovenského jazyka.

Pripomienky môžete posielať na: cc.slovensko@gmail.com prípadne v rámci komentáru pod textom

Deadline: 30.6.2014

CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0

CC BY-ND Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – bez odvodeného obsahu“) 4.0

CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora – nekomerčné použitie“) 4.0

CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0

CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates („uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0

CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *