Storyweaver – platforma detských rozprávok

Indické vydavateľstvo Pratham Books vytvorilo platformu Storyweaver, ktorá poskytuje detské knižky pod licenciami Creative Commons. Cieľom projektu je umožniť každému dieťaťu prístup do rozprávkovej krajiny a tak sa vzdelávať, precvičovať čítanie v materinskom jazyku. Okrem stiahnutia a vytlačenia rozprávky, internetová platforma umožňuje tvorbu vlastných príbehov, preklad existujúcich rozprávok do iných jazykov a stretnutie záujemcov o detskú literatúru. Všetky nástroje na preklad a formátovanie príbehov sú zadarmo, ako aj obrázky, pod ktoré možno vytvárať vlastný príbeh. V súčasnej dobe nájdete na storyweaver rozprávky v 27 jazykoch.

Začítať sa do rozprávok môžete TU.

Viac informácii nájdete aj na facebooku TU.

Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje 4. ročník súťaže Wiki miluje pamiatky

Občianske združenie Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje ďalší ročník celosvetovej fotografickej súťaže Wiki Loves Monuments. Táto medzinárodná súťaž má u nás už niekoľkoročnú tradíciu a v predchádzajúcich rokoch Wikimedia SK odmenila množstvo krásnych a zaujímavých fotografií slovenských pamiatok v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Súťažiaci môžu pridávať svoje súťažné snímky slovenských pamiatok od 1. septembra 2015 do 30. septembra 2015 na stránky Wikimedia Commons. Všetky snímky následne zhodnotí odborná porota a súťažiacich očakávajú zaujímavé ceny.

V roku 2014 bolo do súťaže WLM, ktorú organizuje občianske združenie Wikimedia Slovenská republika, zapojených viac než tritisíc fotografií. Wikimedia Commons sú úložiskom diel vytvorených so slobodnou licenciou. Využívané sú k článkom najväčšej internetovej encyklopédie Wikipédie, ale aj na iné projekty podľa podmienok licencie.

Viac informácií o súťaži Wiki miluje pamiatky nájdete na stránke TU a na facebookej adrese.

Súdny spor o použitie diela pod licenciou CC-BY-SA

Dňa 18. augusta 2015 bol zverejnený rozsudok amerického kolumbijského okresného súdu, ktorý rozoberá rozsah a výklad CC licencií. Presnejšie ide o zverejnenie fotografie pod CC-BY-SA licenciou a následné použitie tejto fotografie na komerčný účel.

Rozsudok v anglickom jazyku je dostupný TU.

Zhrnutie rozsudku s komentárom nájdete TU.

Albumy Jaroslava Vyhničku zverejnené pod Creative Commons

„Who We Are“ je názov druhého albumu slovenského skladateľa a producenta Jaroslava Vyhničku vydaný pod licenciou CC–BY–NC–ND 4.0 (Creative Commons 4.0 License). Ide o druhý album autora vytvorený v rámci projektu Coldnoise, pričom prvý album s názvom „Tales For Mind“ pochádza z roku 2013. V súčasnej dobe autor pracuje na novom diele, o ktorom Vás budeme včas informovať. Oba albumy si môžete vypočuť TU. Ďalšiu tvorbu a informácie o Jaroslavovi Vyhničkovi nájdete TU.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Albumy Jaroslava Vyhničku zverejnené pod Creative Commons

Podporte knihu CC o otvorených biznis modeloch

Creative Commos dňa 15.7.2015 spustilo kampaň, ktorej cieľom je napísanie knihy o otvorených biznis modeloch. Kniha má ukázať spôsoby akými môžu autori a podnikatelia zarobiť v prípade poskytnutia svojich diel zadarmo prostredníctvom CC licencií.

CC zároveň vyzýva k nominácii autora, organizácie alebo podnikateľa, ktorí by mohli byť so svojim biznis modelom súčasťou plánovanej publikácie. Nominácie môžu byť zo všetkých častí sveta.

Na stránke kickstarter.com je dostupný plán prípravy knihy, jej predpokladaný obsah, tím, ktorý bude na knihe pracovať a samozrejme aj možnosť finančnej podpory pre tento projekt. Cieľom knihy je opísať 24 úspešných biznis modelov, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalších ľudí.

Global summit Creative Commons 2015

Dňa 14 – 17 októbra 2015 sa v Južnej Kórei uskutoční globálny summit Creative Commons. Cieľom tohtoročného stretnutia je zvýšiť spoluprácu v problematických otázkach, pozvať nové organizácie a jednotlivcov s cieľom ich možného zapojenia do projektov, ktoré zvyšujú povedomie o Creative Commons, voľnej kultúre a otvorených vedomostiach. Na summite sa každé dva roky stretávajú odborníci, akademici a aktivisti, ktorí budujú Creative Commons.

Registrácia je otvorená a prihlásiť sa je možné TU.

Viac informácií nájdete TU.

High Level Open Education Resources Strategy Workshop

Dňa 2.7.2015 sa v Paríži uskutočnil High Level Open Education Resources Strategy Workshop s cieľom identifikácie problémových oblastí v rámci otvoreného vzdelávania a otvorených zdrojov vzdelávania. Za Creative Commons Slovensko sa workshopu zúčastnil Richard Bednárik. V rámci podujatia bol Jánom Gondolom predstavený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015, ktoré súčasťou sú otvorené zdroje vzdelávania.

Týždeň otvoreného vzdelávania 2016

Týždeň otvoreného vzdelávania (ang. Open Education Week) sa uskutoční od 7. do 11. marca 2016. Cieľom týždňa otvoreného vzdelávania je poukázať na dopad otvoreného vzdelávania na rozvoj vzdelávacieho procesu na celom svete. Školy, univerzity a vzdelávacie inštitúcie sa spoja a ukážu aké kroky robia preto, aby bolo vzdelanie otvorené, zadarmo a dostupné pre každého. Možnosť prihlásiť sa do projektu bude otvorená od októbra 2015. Video o otvorených zdrojoch vzdelávania si môžete pozrieť TU. Viac informácií o týždni otvoreného vzdelávania 2016 nájdete TU.

edX a Creative Commons

Webový portál edX je platformou poskytujúcou množstvo on-line kurzov. V súčasnosti je zapojených viac ako 50 svetových univerzít (napr. aj Harvard) a do kurzu sa môže prihlásiť ktokoľvek. Autori kurzov teraz môžu jednoducho prideliť CC licenciu na video prednášky, študijné materiály alebo aj na celý kurz. CC licencie tak zjednodušia možnosť ďalšieho použitia a postupného zlepšovania študijných materiálov. Portál edX sa týmto krokom zapojil do celosvetovej kampane za otvorené zdroje vzdelávania (ang. Open Educational Resources). Viac informácií je dostupných TU.