Tag Archives: 2012

CC Europe Mixtape

Pri príležitosti 10. výročia Creative Commons vám v mene CC Europe predstavujeme narodeninový mix skladieb európskych autorov a hudobníkov využívajúcich licencie Creative Commons. Za Slovensko ďakujeme za spoluprácu skupine GERGAZ NETLABEL.

Otvorené zdroje vzdelávania na Slovensku

Otvorené zdroje vzdelávania sa stali témou dvoch novembrových podujatí na Slovensku – konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl, ktorá sa uskutočnila dňa 13.11.2012 na Žilinskej univerzite a odborného semináru Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrokov dnes, ktorý sa uskutoční 22.11.2012 na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.

Autorské právo v praxi pedagóga

Dňa 2. októbra 2012 sa v popoludňajších hodinách v bratislavskom Centre vedecko-technických informácií uskutoční odborný seminár pre pedagógov zameraný na problematiku autorského práva pri výkone ich práce. Na podujatí bude prezentovaná aj publikácia Autorské právo na školách, ktorej autormi sú členovia Creative Commons tímu. Publikácia sa okrem iného zaoberá aj otázkami využitia licencií Creative Commons […]

400 miliónov videí pod CC na YouTube

Pozitívnou správou je, že na serveri YouTube je k dispozícii už 400 miliónov videí, ktoré sú zverejnené pod licenciou Creative Commons. Tieto videá môžte ďalej používať, remixovať, upravovať a podieľať sa tak na tvorbe nových diel (všetky videá môžu byť importované do online video editora YouTube).

Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku

Hranice ochrany duševného vlastníctva v digitálnom veku bolo témou sekcie práva duševného vlastníctva na tohtoročných Trnavských právnických dňoch (20.-21.9.2012). V kontexte rôznych tém sa pozornosť venovala aj otázkam aplikácie verejných licencií vrátane aktuálneho vývoja a potenciálnych problémov. Osobitne bola rozobratá téma v súvislosti s pripravovanou novelou autorského zákona.

České právo a informačné technológie

Ústav práva a technológií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne zorganizoval v dňoch 20.-21. septembra 2012 konferenciu České právo a informačné technológie venovanú právu informačných a komunikačných technológií a právnej informatike. Okrem zmenám v českom autorskom práve sa pozornosť osobitne venovala aj otázkam verejných licencií.

Súťaž videí – HLASUJTE!

Creative Commons spustilo súťaž videí Why Open Education Matters. Videá vysvetľujú význam otvorených zdrojov vzdelávania pre učiteľov, študentov, vedcov a iné cieľové skupiny. Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite, ktoré video je najlepšie. Hlasovať možno do 11. júla a víťazi budú známi 18. júla.   … a tu si môžte pozrieť víťazné videá.  

Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania

Dňa 22. júna 2012 bola v rámci kongresu UNESCO o otvorených zdrojoch vzdelávania jednohlasne schválená Parížska deklarácia o otvorených zdrojoch vzdelávania. Rok 2012 je významný aj v tom smere, že je to presne 10 rokov, odkedy UNESCO zaviedlo pojem Open Educational Resources (OER).