Tag Archives: 4.0

CC BY 4.0 ako požiadavka grantu

Licencie Creative commons sa dlhé obdobie snažia o rozšírenie ich využívania v rámci rôznych grantov, činnostiach inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj neziskových a akademických inštitúcií. Postupne je čoraz viac rozšírený názor o potrebe zabezpečiť dostupnosť materiálu získaného z verejných financií. Jednou z možností je využitie napr. licencie CC BY 4.0. Práve táto licencia […]

Licencie Creative Commons 4.0!

Dávame do pozornosti, že bola oficiálne spustená verzia licencií Creative Commons 4.0. V tejto súvislosti bol upravený aj vyhľadávač vhodnej licencie. Prehľad noviniek a zmien, ktoré prinášajú licencie CC 4.0 si môžete prezrieť TU. Licencie 4.0 považujeme za veľký krok dopredu a tešíme sa na ich uplatnenie v praxi. Budeme Vás aj naďalej informovať o […]

CC licencie 4.0 – novinky

Výsledkom globálneho summitu (tento rok v Buenos Aires) je mierne predĺženie spustenia novej verzie CC licencií 4.0. Na základe verejných pripomienok (posledný draft bol z februára 2013) a diskusie počas globálneho summitu bude vypracovaná nová verzia draftu, ktorú bude možné pripomienkovať po obmedzenú dobu dvoch týždňov. Cieľom predĺženia ja vypracovanie kvalitnej verzie licencií bez potreby […]

Zverejnenie návrhu CC licencií 4.0

Zverejnením návrhu CC licencií 4.0 má od 15.2.2013 ktokoľvek možnosť posielať návrhy a iné pripomienky prostredníctvom uvedených odkazov. Ide o záverečnú fázu pred oficiálnym spustením nových licencií! Blog: http://creativecommons.org/weblog/entry/36713 Diskusná stránka: http://wiki.creativecommons.org/4.0/Draft_3 Všetky licencie: http://tinyurl.com/coe2ftr

Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti, že návrh verzie licencie CC 4.0 je možné verejne pripomienkovať. Návrh verzie 4.0 si môžte stiahnuť tu a bližšie informácie týkajúce sa návrhu licencie sú uverejnené tu. Hlavnými cieľmi verzie licencií CC 4.0 sú internacionalizácia (globálna aplikovateľnosť v celom svete), interoperabilita (podpora prepojenia medzi CC a inými licenciami s cieľom zamedziť štiepeniu v tejto oblasti), dlhodobé trvanie […]

Posted in Oznamy | Tagged , , | Comments Off on Verzia 4.0 – Návrh licencie pripravený pre verejné pripomienkovanie

Príprava licencie Creative Commons 4.0

Creative Commons začalo diskusiu ohľadne pripravovanej licencie Creative Commons verzie 4.0. V priebehu najbližších troch mesiacov sa budú zbierať pripomienky a problémy, ktoré by nová verzia mala vyriešiť. Následne by mala pracovná skupina začať pracovať na návrhu tejto novej licencie. Bohužiaľ, kvôli  zlyhaniu Národnej rady Slovenskej republiky, bude náš právny systém stále nekompatibilný s novou […]