Tag Archives: CC BY

Vancouver Foundation

Vancouver Foundation je ďalším subjektom, ktorý plánuje adaptáciu otvorenej licenčnej politiky v rámci grantovej schémy. Požadovanou licenciou sa má stať CC BY 4.0 s povinnosťou jej aplikácie na výsledky projektov. Viac informácií možno nájsť TU.

Kevin MacLeod zverejňuje svoju tvorbu pod CC

Kevin MacLeod je hudobný skladateľ, ktorý tvorí diela pre filmy a zverejňuje ich pod najotvorenejšou CC licenciou – CC BY. Jeho hudba sa objavila vo viac ako 1500 filmoch. Viac informácií o dôvodoch, prečo sa rozhodol sprístupniť svoje diela pre všetkých a zadarmo sa dozviete tu.

CC BY 4.0 ako požiadavka grantu

Licencie Creative commons sa dlhé obdobie snažia o rozšírenie ich využívania v rámci rôznych grantov, činnostiach inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj neziskových a akademických inštitúcií. Postupne je čoraz viac rozšírený názor o potrebe zabezpečiť dostupnosť materiálu získaného z verejných financií. Jednou z možností je využitie napr. licencie CC BY 4.0. Práve táto licencia […]

Svetová banka prijala CC BY

Svetová banka zverejnila oficiálnu politiku otvoreného prístupu a repozitár otvorených vedomostí využívajúc Creative Commons. Všetky výskumné výstupy a vedomostné produkty publikované Svetovou bankou tak budú licencované pod licenciou CC BY. Projekt zahŕňa aj osobitné ustanovenia súvisiace s externe publikovaným výskumom Svetovej banky, publikácie tretích strán v repozitári a interoperabilitu s inými repozitármi.