Tag Archives: commons

Správa o stave Commons

Creative Commons predstavilo v priebehu roka 2017 novú Správu o stave Commons. Správa skúma a posudzuje spôsob a rozsah využívania licencií Creative Commons a v aktuálnom vydaní sa zameriava aj na zaujímavé projekty.

Stav Commons 2015

Commons je sumarizáciou faktov o využívaní licencií Creative Commons v rôznych oblastiach a sférach. Všetky dôležité informácie o dianí a vývoji za rok 2015 sa dočítate v správe o stave Commons, ktorá je dostupná už aj v slovenskom preklade TU.