Tag Archives: conference

Otvorené zdroje vzdelávania na Slovensku

Otvorené zdroje vzdelávania sa stali témou dvoch novembrových podujatí na Slovensku – konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl, ktorá sa uskutočnila dňa 13.11.2012 na Žilinskej univerzite a odborného semináru Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrokov dnes, ktorý sa uskutoční 22.11.2012 na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.

FSCONS 2011

Creative Commons Slovensko Vám dáva do pozornosti konferenciu FSCONS (Free Society Conference and Nordic Summit) zameranú na slobodnú kultúru, slobodný softvér a slobodnú spoločnosť, ktorú v dňoch 11.-13. novembra 2011 vo švédskom Göteburgu organizuje FFKP.